NAUČITE KAKO KUPITI DIONICE!

Kada investitor na temelju svojih analiza i praćenja tržišta donese odluku o kupnji određene dionice kompanije koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi, slijedi proces kupnje koji se odvija u nekoliko koraka.

Prvo, investitor treba odabrati svog brokera odnosno investicijsko društvo koje mora biti član Zagrebačke burze i imati odobrenje nadležnih tijela za pružanje investicijskih usluga i investicijskih aktivnosti. Investitor može birati hoće li kupovati dionice i druge vrijednosnice posredstvom brokerskih odjela banaka (trenutno ih je u Hrvatskoj 14) ili posredstvom privatnih društava (trenutno ih je u Hrvatskoj 8).

Drugo, investitor treba imati otvoren račun kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) i to u pravilu obavlja broker bez naknade. SKDD je mjesto na kojem se u obliku elektroničkog zapisa vode podaci o izdavateljima vrijednosnih papira, vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima te obavljaju drugi zakonom predviđeni poslovi.

Treće, investitor može dati nalog za kupnju dionica svome brokeru putem telefona, osobno ili može trgovati dionicama putem web aplikacija. Kako bi broker mogao provesti nalog, investitor treba uplatiti odgovarajći iznos novca za vrijednosnice uvećan za brokersku naknadu na poseban račun investicijskog društva, a tim novcem broker smije raspolagati samo prema nalogu investitora.

Po zaprimanju naloga, broker je obvezan bez odgode izložiti nalog na burzu. Ako u istom trenutku postoji ponuda za prodaju zadane količine dionica i po cijeni koja je ponuđena za kupnju, nalog će se izvršiti. Ako ne postoji takva ponuda za prodaju, nalog će biti otvoren dokle god se ne izvrši ili ga investitor ne povuče.

Ako je transakcija uspješno obavljena, broker šalje investitoru obračun transakcije. Nakon otprilike tjedan dana investitor će od SKDD-a zaprimiti izvješće o upisanim dionicama na njegov račun. Kada se radi o prvoj kupnji dionica, investitor će od SKDD-a dobiti PIN koji služi za provjeru stanja na računu, potvrdu zahtjeva za registraciju vrijednosnih papira s brokerom ili skrbnikom i za promjenu podataka o dopisnoj adresi.

Brokerska naknada koju naplaćuju investicijska društva sastoji se od tri raličite naknade, a to su naknada burze, naknada SKDD-a i naknada brokera. U pravilu brokerska naknada već uključuje sve troškove, ali postoje i društva kod kojih se naknada burze i naknada SKDD-a naplaćuju dodatno. Pri izboru brokera investitor treba uzeti u obzir omjer visine naknada i ponuđene kvalitete usluga.

Visina naknada za kupnju dionica putem naloga koji se brokeru daje osobno ili telefonski kreće se između 0,15% do 1,5% iznosa transakcije te ovisi o iznosu transakcije tako da su naknade niže što su viši iznosi transakcija i obrnuto. Mininalne naknade se kreću između 30,00 i 150,00 kuna po transakciji.

Najpovoljnije je trgovanje putem interneta odnosno putem web aplikacija koje su u ponudi većine investicijskih društava i banaka. Visina naknada za kupnju dionica putem naloga koji se zadaje preko interneta kreće se između 0,25% i 0,6% iznosa transakcije i većinom ne ovisi o visini transakcije s time da neka društva i banke ne naplaćuju minimalnu naknadu dok kod drugih ona iznosi i do 60,00 kuna.

https://studiotreningowekrk.pl
Catering dla firm Sopot
Trening EMS Mistrzejowice